CONFERINTA - Litigii de mediu pentru Rosia Montana

Timp necesar de citit
2 minutes
Ai citit până acum

CONFERINTA - Litigii de mediu pentru Rosia Montana

14 mai 2008

Conferinţă - Justiţia opreşte proiecte non-”green”

Patru avocaţi specializaţi în litigii de mediu vor vorbi săptămîna viitoare la Bucureşti în faţa publicului român despre cazurile pe care le-au reprezentat în justiţie. Pe lîngă dosare “grele” din Franţa sau din Belgia, avocaţii vor analiza şi cazul Roşia Montană.

Conferinţa “Litigii de mediu. Studiu de caz Roşia Monta­nă”, prima de acest gen privind accesul la justiţie pe probleme de mediu al organi­za­ţiilor societăţii civile, reuneşte jurişti, specialişti în Dreptul mediului şi Drept administrativ şi experţi internaţionali din Londra şi din Bruxe­l­les. Programul conferinţei include prezentări ale succeselor în instanţă în cazul Roşia Montană şi întregul proces juridic parcurs, precum şi proiectele şi acţiunile de protejare a mediului înconjurător iniţiate la nivel european ce au avut drept in­str­ument accesul la justiţie. Invitaţii conferinţei sînt avocaţii Alburnus Maior, Andreea Szabo şi Marius Harosa şi doi reputaţi avocaţi pe probleme de mediu la nivel european – Anaïs Berthier şi Tim Malloch, de la birourile din Bruxelles şi din Londra ale organizaţiei Cli­entEarth. La conferinţă va fi lansat ra­portul “Obstacole legale în rea­li­zarea proiectului Roşia Montană”, realizat de Alburnus Maior.

REPUTAŢIE. Anaïs Berthier, specializată în Dreptul mediului francez şi european, va vorbi despre implementarea şi respectarea le­gis­laţiei de mediu UE de statele membre şi de Uniunea Europeană în sine. Berthier a lucrat pe domenii precum deşeurile, chimicalele, inclusiv pe directiva REACH, aprobările de mediu, răspunderea de mediu şi schim­bările climatice. Înainte de a se muta la Bruxelles, a lucrat ca avocat pentru Ministerul francez al Mediului, pentru care a analizat conformitatea cu normele Organizaţiei Mondiale a Comerţului a unui amendament privind produsele importate din statele nesemnatare ale Protoco­lu­lui de la Kyoto. Două dintre ra­poar­tele prezentate în acest caz au devenit documente de lucru ale Mi­nisterului francez  al Mediului. Tim Malloch s-a alăturat biroului organizaţiei ClientEarth din Londra în aprilie 2008. Malloch evaluează legalitatea planurilor Guvernului Marii Britanii de a da undă verde unei noi generaţii de centrale termice pe bază de cărbune, inclusiv celor propuse la Kingsnorth, Medway sau Kent. Înainte de a se ală­tura ClientEarth, Tim Malloch a fost asociat senior la firma internaţională de avocatură Freshfields Bruckhaus Deringer şi a oferit consultanţă pe o arie largă de probleme, cum ar fi protecţia mediului şi legislaţia orizontală. Marius Liviu Harosa este avocatul organizaţiilor Alburnus Maior şi Centrul Independent pentru Dezvoltarea Resurselor de Mediu pe probleme de încălcări ale legis­la­ţiei de mediu şi urbanism în cazul Roşia Montană. Harosa este lector la Universitatea “Babeş-Bolyai” (Cluj), Fa­cultatea de Drept, din partea că­reia a obţinut în 2007 titlul de Doctor Magna Cum Laudae în Drept ci­vil. Procesele cîştigate, precum anu­la­rea Certificatului de urbanism nr. 78/2006, au avut la în­ceput rolul de a încetini planul mi­nier, iar în pre­zent blochează dezvol­tarea proiectului. Toate acestea obli­gă compania Roşia Montană Gold Cor­poration la reluarea autorizării unor permise obţinute la începutul anilor 2000.

Succese. Andreea Szabo este avocatul organizaţiei Alburnus Maior de la Roşia Montană în majoritatea litigiilor acesteia în care se contestă încălcări ale legislaţiei de mediu, participarea publică, accesul la informaţii şi protecţia patrimoniului cultural. Szabo a reprezentat Alburnus Maior în procesele care au condus la anularea certificatului de descărcare de sarcină arheologică pentru Masivul Carnic 4/2004, suspendarea acordului de mediu pentru cele 39 de puncte de foraj, cîştigarea accesului la Licenţa de explorare din perimetrul Bucium (ţinută secretă de APM Alba), cîştigarea, într-o a doua acţiune judecătorească, a dreptului de a primi, din partea APM Alba, o copie a licenţei de foraj de la Bucium, obligarea APM Alba la plata unor amenzi de întîrziere de 50 de lei pe zi, pînă la furnizarea informaţiilor privind licenţa, dar şi suspen­da­r­ea Certificatului de descărcare ar­heologică nr. 5/2004. Jurnalul Na­ţional este partener media al eveni­me­n­tului.

Alexandru Nastase

Jurnalul National, 15 mai 2008 http://www.jurnalul.ro/articole/124630/litigii-de-mediu