Consultări pur formale pentru noile planuri de urbanism ale Roșiei Montane

Timp necesar de citit
2 minutes
Ai citit până acum

Consultări pur formale pentru noile planuri de urbanism ale Roșiei Montane

6 august 2014 - Primăria Roșia Montană refuză accesul propriilor cetățeni și a organizațiilor interesate la documentația ce stă la baza întocmirii noilor planuri de urbanism ale comunei (PUG). În forma actuală, noul PUG nu aduce nimic nou față de cel vechi, continuându-se favorizarea companiei miniere și menținerea sărăciei induse a zonei prin declararea acesteia drept mono-industriale. Astfel se continuă interdicția oricărei activități economice și de locuire pe suprafața de impact a proiectului minier, chiar dacă acesta a fost respins de Parlamentul României și nu constituie o alternativă viabilă de dezvoltare a zonei.

Ca urmare a cererilor formulate în scris de mai multe persoane interesate sau organizații privind transmiterea în copie a întregii documentații, Primăria a transmis răspunsuri în care se arată că analiza studiilor este posibilă exclusiv la sediul instituției. Documentația are o natură tehnică, pentru studiul și înțelegerea căreia sunt necesare cunoștințe de specialitate din vaste domenii. Transmiterea de comentarii din partea publicului necesita obținerea de consultanță tehnică de la persoane avizate și timp suficient pentru formularea unor observații critice și pertinente. De asemenea, potrivit metodologiei în vigoare privind consultarea publicului pentru documentaţii de urbanism, Primăria avea obligaţia să pună la dispoziţia publicului o variantă non-tehnică, deci accesibilă oricui, a planului urbanistic, alături de întreaga documentaţie tehnică.

Era de asemenea obligaţia primăriei să publice pe situl propriu de internet aceste informaţii. În procesul de avizare al noului PUG, această etapă este cea mai importantă din punctul de vedere al participarii publicului. Ulterior, documentația însoțită de sugestiile și comentariile publicului va fi supusă avizării mai multor autorități județene și naționale în vederea obținerii avizelor de specialitate.

Prin faptul că Primăria restrânge până la anihilare posibilitatea publicului de a studia temeinic această documentație și de a face pe marginea ei comentariile și contestațiile pe care le consideră necesare, va duce la avizarea documentației de către autoritățile arătate fără ca poziția membrilor și organizațiilor societății civile interesate să fie luate în considerare. În mod firesc, în aceasta etapă toate opțiunile privind urbanismul Roșiei Montane ar trebui să fie deschise, iar documentația tehnică să poată fi modificată înglobând opiniile exprimate în mod legal și democratic de publicul interesat.

Planurile de urbanism de la Roșia Montană – Planul de Urbanism General (PUG) și Planul de Urbanism Zonal pentru Zona de Dezvoltare Industrială Roșia Montană Gold Corporation (PUZ) au fost finanțate de către RMGC și supuse aprobării Consiliului Local Roșia Montană în iulie 2002. Începând de atunci, planurile de urbanism ale RMGC au blocat numeroase inițiative locale de dezvoltare a unor afaceri private în turism, agricultură, servicii, etc, deoarece planurile au interzis orice nouă construcție pe teritoriul amintit, inclusiv pe terenuri proprietate privată.

Încă de la aprobarea lor, planurile de urbanism au fost contestate de Campania Salvați Roșia Montană, date fiind ilegalitățile flagrante prin care aceste planuri au ajuns să producă efecte, existând inclusiv hotărâri irevocabile[1] ale instanțelor de anulare a acestora. În acest context, adoptarea noului PUG în forma actuală este inadmisibilă pentru membrii Alburnus Maior din Roșia Montană.

“Noul PUG este un document cu totul dedicat și bazat pe inițiativele nematerializate ale unui singur investitor privat, ceea echivalează cu privatizarea unei localități, cu inducerea unor dezavantaje majore la nivel regional și național. Privarea publicului de accesul de la informații amplifică gravitatea acestor aspecte și încalcă drepturile cetățenilor din localitate care doresc o dezvoltare durabilă a zonei”, a comentat Ștefania Simion, consilier juridic Alburnus Maior.

Pentru informații suplimentare: Ștefania Simion, mobil: 0741-137266, email: alburnusmaior@ngo.ro

 


[1]           Curtea de Apel Alba Iulia, dosar nr 5159/107/2010