Redirecționează 2% pentru Roșia Montană

Susțin Campania Salvați Roșia Montană. Donez 2%!

Dragi susținători ai Roșiei Montane,

În ultimii ani, mii de oameni din țară și din lume s-au alăturat campaniei, iar inițiativele rezultate sunt uimitoare. Am învățat împreună că spiritul civic, dialogul și solidaritatea dau forță Campaniei Salvați Roșia Montană și că, prin sprijinul fiecăruia dintre voi, reușim să continuăm și să dezvoltăm cea mai mare campanie de mediu și socială din România.

Toate acestea sunt posibile prin voluntariat, discuții cu prietenii și prin instrumente precum 2%. 

La fel ca în anii trecuți, Codul Fiscal permite fiecărui cetățean direcționarea a 2% din impozitul pe venit, plătit statului, către organizațiile non-guvernamentale.

Vă invităm să susțineți Campania Salvați Roșia Montană completând și depunând, până la data de 25 mai 2015formularul 230 (în cazul impozitului pentru salarii) sau formularul 200 (daca ați avut alte venituri).

Formularele de mai sus sunt precompletate cu datele Asociației Alburnus Maior din Roșia Montană.

Denumire entitate nonprofit / unitate de cult: 

ASOCIAȚIA AURARILOR ALBURNUS MAIOR

Codul de identificare fiscală al entității nonprofit / unității de cult:

13411229

Cont bancar (IBAN) al entității nonprofit / unității de cult:

RO17 RNCB 0008 0211 9085 0001

 

Cui redirecționezi cei 2%?

Alburnus Maior este inițiatoarea campaniei Salvați Roșia Montană, ce reunește în cei 15 ani de activitate multimple acțiuni, evenimente și luări de poziție ale localnicilor, organizațiilor de mediu, bisericilor, organismelor internaționale de protecția patrimoniului, instituțiilor academice și știintifice.

Dezvoltată în cea mai mare mișcare pentru apărarea drepturilor omului din țară (dreptul la mediu, la patrimoniu, la liberă exprimare, la proprietate, campania Salvați Roșia Montană reprezintă opoziția față de deschiderea celei mai mari mine de suprafață din Europa. Motivele opoziției sunt multiple dintre acestea distingând argumente privind protecția mediului, patrimoniul cultural, perspectivele economice limitate și impactul social puternic prin relocarea și strămutarea populației locale.

Alburnus Maior – coordonatorul acestei campanii este o organizație non-guvernamentală cu sediul în Roșia Montană, care reprezintă interesele familiilor de fermieri din Roșia Montană și Bucium care se opun proiectului minier. 

Sprijinul dvs. este deosebit de important pentru Campania Salvați Roșia Montană, mai ales că, pentru a ne garanta independenţa şi pentru a nu contribui la mecanisme de spălare a imaginii a companiilor private (cunoscute sub numele de CSR - responsabilitate socială corporatistă) nu acceptăm finanţări de la companii comerciale multinaţionale sau de alte dimensiuni, a căror activitate generează poluare, injustiţie socială şi economică.

Suntem mândri de faptul că suntem susţinuti de fundaţii şi de persoane individuale care ne permit să ne continuăm activitatea conform principiilor noastre.

Astfel vă solicităm sprijinul în campania 2% pentru a transmite formulare spre completare către prieteni, colegi și familie și a direcționa norma legală a impozitului pe venit pentru activitățile campaniei Salvați Roșia Montană.

Instrucțiuni de completare:

- Pentru ca formularul să fie validat de Administrația Financiară și fondurile direcționate către ALBURNUS MAIOR, trebuie să completezi de mână, cu MAJUSCULE, citeț și corect.

- Se completează în două exemplare, din care unul rămâne la contribuabil. 

- Anul la care se face referire in formular este 2014, deoarece ne referim la impozitul pe venit din 2014, conform fișei fiscale.

Forumularul 230 – venituri din salarii: completeaza cu datele de identificare (pct. I) si semnatura. Restul rubricilor nu sunt obligatoriu de completat.

Forumularul 200 – alte venituri in afara salariului: in acest caz sunt importante instructiunile de la finalul formularului; se completează la toate capitolele aferente tipului de venit obținut, inclusiv capitolul III "Destinația sumei reprezentând 2% din impozitul pe venitul anual datorat".

Suma corespunzătoare pentru 2%: dacă nu cunoașteti suma, puteți lăsa căsuța necompletată. Conform articolului 84, alin. 3 din Codul fiscal: "...Organul fiscal competent are obligatia calcularii, retinerii si virarii sumei reprezentand pana la 2% din impozitul datorat ..." 

Instrucțiuni de depunere/ expediere:

1.Declaraţia se depune direct la registratura organului fiscal unde ai domiciliul stabil (cel din buletin sau CI). Administrația Financiară de care aparții este cea din localitatea de domiciliu.

2. Declarația se trimite prin poștă, prin scrisoare recomandată, către Administrația Financiară de care aparții. Adresele Administrațiilor Financiare le poți vedea aici.

3. Pentru informatii suplimentare, te rugam, nu ezita sa ne contactezi la alburnusmaior@ngo.ro