Scrisoare Deschisa catre Ministrul Mediului Attila Korodi

Timp necesar de citit
2 minutes
Ai citit până acum

Scrisoare Deschisa catre Ministrul Mediului Attila Korodi

Catre Attila Korodi, Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile 
Bucuresti, 24 aprilie 2007
Stimate Domnule Ministru,

Am luat la cunostinta cu multa ingrijorare de recentul proiect de act normativ semnat de dumneavoastra si care modifica actuala procedura de evaluare a impactului asupra mediului (EIM) (1). Consideram ca daca s-ar aproba in forma actuala, acest Ordin de Ministru ar limita multe drepturi importante ale publicului si asta intr-o masura atat de mare incat ne simtim obligati ca prin acesta scrisoare deschisa sa aducem si la cunostinta dumneavoastra, si a publicului larg, ingrijorarile noastre fata de acest proiect de act normativ. In primul rand dorim sa mentionam ca Ministerul dumneavoastra a oferit publicului un termen de numai zece zile de la publicare pe pagina sa web pentru a comenta pe marginea proiectului de act normativ.
Un ordin ministerial pentru aprobarea procedurii EIM se numara printre cele mai importante acte normative orizontale in domeniul protectiei mediului si consideram ca termenul de 10 zile este insuficient. Am solicitat asadar Ministerului dumneavoastra organizarea unei dezbateri pe aceasta tema. Desi institutia dumneavoastra este obligate sa organizeze o asemenea dezbatere publica daca acest lucru este solicitat de o organizatie legal constituita, nu am primit pana la momentul de fata nici o instiintare despre daca sau cand va avea loc aceasta dezbatere.
Am analizat cu atentie continutul propunerii de act normativ si am dori sa va atragem atentia asupra urmatoarelor aspecte: 1. Scopul schimbarii legislatiei a fost acela de a incorpora prevederi privind participarea publicului in etapa de definire a domeniului evaluarii precum si un acces mai larg la informatii in conformitate cu prevederile Conventiei Aarhus si ale Directivei 2003/35 /EC. Cu toate acestea, actualul proiect de act normativ nu permite participarea publicului in etapa de definire a domeniului evaluarii. Nu permite accesul publicului la prima versiune a indrumarului etapei respective. 2. Proiectul de act normativ contine un capitol intitulat "Confidentialitatea informatiilor depuse de titularul proiectului". Potrivit art. 42, un titular de proiect poate sa ceara autoritatilor de mediu exceptarea de la punerea la dispozitia publicului a tuturor informatiilor din cadrul procedurii EIM (cum ar fi cererea de acord de mediu, memoriul tehnic, raportul EIM, raportul de securitate, etc), invocand confidentialitatea comerciala si industriala, inclusiv drepturile de proprietate intelectuala (4). Art 40 din acelasi capitol prevede ca "Derularea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si emiterea/respingerea acordului de mediu se realizeaza cu respectarea prevederilor legislatiei privind protectia informatiilor clasificate". In timp ce prevederile respectivului capitol privind confidentialitatea contravine principiilor fundamentale ale unei proceduri EIM, acesta contravine chiar legislatiei romane privind protectia informatiilor clasificate si protectia drepturilor de autor. - Nici unul dintre documentele mentionate la art. 42 nu poate fi clasificat conform Legii privind protectia informatiilor clasificate (182/2002); - Autoritatile de mediu nu au competenta de a clasifica documente care nu sunt incluse in Legea 182/2002, asa cum le permite art. 42 (2) al proiectului de act normativ in discutie; - Legea privind drepturile de autor (8/1996) stipuleaza clar ce inseamna o 'opera' si cum aceasta este protejata. Nici unul dintre documentele care se depun de catre titularul de proiect in cadrul procedurii EIM nu reprezinta o creatie originala, ci sunt documente structurate pe un continut-standard prevazut de mai multe acte normative in vigoare. Scopul pentru care ele sunt intocmite este acela informa publicul larg si autoritatile competente si de a le oferi cat mai multe informatii cu putinta in cadrul procesului de luare a deciziei. 3. Anexa I.1 a proiectului de act normativ in discutie prevede proiectele care se supun obligatoriu procedurii EIM. Aceasta anexa exclude importante activitati si instalatii incluse in Anexa 1 a Conventiei de la Espoo ca supunandu-se obligatoriu unei proceduri EIM, dat fiind potentialul lor impact negativ transfrontalier. De exemplu, defrisarea unor largi suprafete de teren nu apare in Anexa I.1 a proiectului de act normativ in discutie. In Conventia Espoo, defrisarea unor largi suprafete figureaza in Anexa 1. Analiza noastra detaliata a fost depusa ieri la Ministerul dumneavoastra. Daca Guvernul roman, transpunand Directive europene, poate sa adopte prevederi mai stricte decat cele continute in Directive, acesta nu poate insa adopta standarde mai scazute decat cele ale Directivelor.
Suntem increzatori ca veti investiga urgent aspectele asupra carora v-am atras atentia si ca veti elimina serioasele deficiente amintite, aceasta pentru a asigura conformitatea viitorului ordin de ministru cu legislatia aplicabila romaneasca precum si cu Directivele europene si conventiile internationale incidente.

Cu stima,
Eugen David Presedinte Alburnus Maior  

Note de subsol: (1) Ordinul de Ministru 860/2002.
(2) Deja in decembrie 2006, Agentia Nationala pentru Protectia Mediului a transmis tuturor agentiilor judetene pentru protectia mediului o adresa prin care dispune ca rapoartele EIM san nu mai fie facute de-acum incolo publice in intregime, ci numai concluziile acestor studii sa fie disponibile publicului.