Prevederi abuzive și neconstituționale în proiectul de modificare a Legii minelor

Timp necesar de citit
2 minutes
Ai citit până acum

Prevederi abuzive și neconstituționale în proiectul de modificare a Legii minelor

12 decembrie 2013 - În cadrul conferinței de presă desfășurate azi în București, Asociațiile Alburnus Maior și Salvați Bucureștiul au prezentat prevederile abuzive și neconstituționale de modificare a Legii minelor. Proiectul de lege a fost respins în plenul Camerei Deputaților, cele 160 de voturi în favoare nefiind suficiente pentru a modifica o lege organică. Cele 22 de abțineri, alături de cele 105 voturi împotriva modificărilor grave aduse de acestă propunere legislativa arată izolarea guvernului în intenția sa de a promova o lege profund neconstituțională ce atacă dreptul la proprietate.

Proceduri neconstituționale de expropriere, obligația autorităților de a emite avize, derogări de la legea monumentelor istorice, de la legea monumentelor naturale, de la directiva europeană privind apele, toate acestea au fost denunțate de societatea civilă din România. Aceste prevederi au constituit și motivele pentru care cetățeni din Cluj Napoca și mai apoi București au ocupat în ziua votului în Parlament clădirea sediilor partidelor politice, respectiv instituția Avocatului Poporului.

Propunerea de lege a cunoscut o serie de amendamente pe parcursul procesului său legislativ, ceea ce produce îngrijorare privind modul netransparent în care Guvernul și anumiți parlamentari promovează interesele companiilor miniere în legislativ. Sub pretextul elaborării unui cadru general pentru industria minieră, s-au preluat de fapt cea mai mare parte din propunerile aflate în legea specială pentru Roșia Montană. Prin aceasta se acorda titularilor de licențe miniere prerogative și drepturi derogatorii de la toate prevederile aplicabile celorlalți operatori economici, cu încălcarea gravă a drepturilor constituționale la proprietate, mediu sănătos, acces la justiție și tratament egal în fața legii. În primul rând toate lucrările privind prospecțiunile și explorările geologice și cele de extracție și prelucrare a resurselor minerale ar fi fost declarate de utilitate publică. În acest fel această propunere legislativă și-ar fi depășit domeniul de reglementare pentru că numai legea cadru privind exproprierea nr. 33/94 poate sa stabilească cauzele de utilitate publică.

Un alt amendament propunea ca titulari licențelor miniere să dobândească în mod direct concesiunea asupra oricăror bunuri proprietate publică din perimetrele miniere, fără organizarea unor licitații, cu încălcarea principiilor tratamentului egal, al nediscriminării și al liberei concurențe.

Guvernul ar fi fost obligat sa declanșeze procedurile de expropriere în termen de 30 de zile de când o companie minieră face o solicitare și ar fi putut expropia orice gospodărie și teren din perimetrul minier, pe care apoi le-ar fi pus la dispoziție în mod direct companiilor miniere.

Distrugerea monumentelor istorice, culturale, religioase, situri arheologice de interes deosebit a fost vizată prin acordarea unui statut special care nu ar fi necesitat descărcarea prealabilă de sarcină arheologică sau deplasarea monumentelor istorice.

Nu în ultimul rand chiar și dreptul de acces la justiție și proces echitabil pentru contestarea de către cetățeni sau organizații a unor acte obținute de companiile miniere ar fi devenit absolut ineficiente și iluzorie deoarece autoritățile ar fi avut obligația sa emită din nou un act anulat in instanță, în numai 60 de zile de la cererea companiei miniere.

Prin aceste măsuri, inițiatorul legii a dorit să pună interesul companiilor miniere private deasupra interesului național și deasupra dreptului de a trai în propria casa și pe propriul pământ. Aceste modificări aduse la legea minelor ar fi reprezentat o disoluție a statului acesta fiind substituit de privat în relația cu cetățenii săi.

„Vom monitoriza procesele legislative din parlament pentru a ne asigura că astfel de derapaje nu vor avea loc, iar amendamente de ultimă de oră nu vor avea șanse să fie adoptate pentru favorizarea companiilor de minerit”, a adăugat Ștefania Simion, Coordonator juridic Alburnus Maior.

Foto credit: Mihai Andrei Photography